pn-screen
 

Pharma Network

 
Pharma network je B2B časopis i portal specijalizovan za farmaciju i medicinu, koji se obraća farmaceutima, lekarima, zdravstvenim radnicima i drugim učesnicima u farmaceutskoj i zdravstvenoj industriji.

Najnovije informacije iz oblasti medicine i farmacije jednom nedeljno šaljemo na adrese više od 4.000 stručnjaka.

Tiraž: 8.000

Dinamika izlaženja: kvartalno

Prijavite se za newsletter na našem sajtu www.pharmanetwork.rs

Prelistajte poslednji broj ovde

Pratite nas facebook facebook facebook